Зареєструватись    Увійти
Авторизація
» » Правила складання та порядок подання позовної заяви в суд

Правила складання та порядок подання позовної заяви в суд

Категорія: Законодавство
складання та порядок подання позовної заяви
Відповідно до положень ст. 118 Цивільного процесуального кодексу України, позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється, оформлюється і надсилається для розгляду судді. Подати позов можна, направивши його до суду поштою з усіма супровідними документами, або особисто передати позовну заяву в канцелярію суду.

Порядок складання та зміст позовної заяви

Згідно ст. 119 ЦПК, позовна заява складається і подається в письмовій формі. Відповідно до ч. 2 статті 119 ЦПК, в позовній заяві має зазначатися наступна інформація:

1) назву та адресу суду, до якого подається позовна заява (додаткова інформація на порталі vss.in.ua).

2) прізвище, ім'я та по батькові (найменування - для юридичної особи) позивача і відповідача, а у разі коли позовна заява подається представником - ім'я представника позивача, місце проживання чи місцезнаходження (для юридичних осіб), поштовий індекс, номер засобів зв'язку, якщо такий відомий.

складання та порядок подання позовної заяви


Відповідно до статті 109 ЦПК, позови до фізичних осіб повинні пред'являтися до суду за місцем їх проживання. Місце проживання відповідача не слід плутати з місцем його перебування або реєстрації. Так, у відповідності зі ст. 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"місце проживання - це адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад 6 місяців на рік; місце перебування - це адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше 6 місяців в році. Як зазначалося вище, позов слід подавати за місцем проживання відповідача, але не за місцем перебування, оскільки це не передбачено процесуальним законом.

Якщо Вам відомі дві адреси, за якими може перебувати відповідач - припустимо, по одній адресі він зареєстрований (прописаний), а з другого - проживає без реєстрації, то слід подавати позовну заяву за місцем реєстрації відповідача, а в позові так само можна вказати другий відомий вам адресу - як фактичне місце перебування відповідача. У майбутньому це може допомогти забезпечити явку відповідача до суду, якщо за місцем реєстрації його не виявиться.

Що стосується номери засобів зв'язку з відповідачем, то, якщо вам невідомий слід вказати це в позові, наприклад:"телефон відповідача невідоме". Свій же номер вкажіть обов'язково, хоча, як правило, суди їм не користуються - однак вимоги процесуального закону такі, і їх корисно виконувати.

3) зміст позовних вимог. У позовній заяві Вам слід чітко і ясно вказати, чого Ви просите у суду. Категорії вимог, які ви можете висувати суду, встановлені у статті 16 Цивільного кодексу України вони називаються способами захисту цивільних прав та інтересів. До них відносяться:

- визнання права;
- визнання угоди недійсною;
- припинення дії, яка порушує право;
- відновлення становища, яке існувало до порушення;
- примусове виконання зобов'язання в натурі;
- зміна правовідношення;
- відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
- відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
- визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади.
Крім того, законом або договором можуть бути встановлені інші способи захисту цивільних прав та інтересів - однак, використовуючи інший спосіб захисту, вам слід переконатися, що він дійсно передбачено законом або договором.

4) ціну позову щодо вимог матеріального характеру. Правила визначення ціни позову зазначені у ст. 80 ЦПК. Зокрема, якщо ваш позов стосується стягнення коштів з відповідача, то ціну позову буде сума, яку ви просите суд стягнути з відповідача; якщо ж ваш позов буде стосуватися визнання права власності на майно, то ціна позову буде дорівнює вартості майна, право власності на яке ви хочете визнати. Якщо ж Ваш позов не містить вимог матеріального характеру, а містить лише вимоги нематеріального характеру - припустимо, ви просите суд розірвати шлюб (але не просіть присудження аліментів, оскільки аліменти будуть вже вимогою матеріального характеру), то такий позов буде немайнових і відповідно ціну позову вказувати не потрібно.

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги. На практиці це означає, що вам потрібно вказати в позові причини, за якими ви висуваєте ту чи іншу вимогу, а також факти, на яких засновано вашу вимогу. Тобто, слід вказувати конкретні обставини і причини, що спонукали Вас звернутися з позовом до суду.

6) зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину (див. п. 5 нашого списку), або зазначення підстав для звільнення від доказування. Цей елемент позовної заяви дуже важливий, і тому радимо приділити йому максимум уваги.

Відповідно до статті 57 ЦПК україни, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін. Ці фактичні дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їх представників (допитаних як свідки), показань свідків, письмових доказів, речових доказів (зокрема, звуко - та відеозаписів), висновків експертів.

складання та порядок подання позовної заяви


Найбільш поширеним видом доказів є письмові докази. Так, доказом укладення договору буде сам цей договір в оригіналі (який необхідно буде надати суду для ознайомлення), а також його копія, яку слід додати до позовної заяви. Доказом укладення шлюбу у справі про його розірвання буде копія свідоцтва про шлюб і т.п.

Таким чином, після кожного вашого твердження або для посилання на певний факт в позові слід вказати, якими доказами це підтверджується - письмовими, речовими, свідченнями свідків та ін. Для того щоб ознайомитись на практиці пропонуємо Вам завітати на Український юридичний портал за адресою http://vss.in.ua, де ви зможете знайти найбільш вичерпну інформацію.

Якщо ви посилаєтеся на показання свідків, то слід у тексті позову просити про виклик до суду як свідків потрібних вам осіб, для чого у позові потрібно вказати їх прізвища, імена та по батькові, а також місця проживання.

Наявні у вас докази в копіях слід прикладати до позову для подачі в суд. Якщо ж у вас є дані про докази, що підтверджують вашу правоту, але ви не маєте доступу до них, то можливо просто згадати про них у позові, а потім у ході судового процесу просити суд витребувати ці докази для вас. Для цієї дії у суду є відповідні повноваження у відповідності зі ст. 137 ЦПК України.

7) перелік документів, доданих до позовної заяви. У цьому переліку вам слід вказати назви всіх документів, які ви докладаєте до позову, а також вказати додані квитанції по оплаті державного мита та збору за інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи (про них - далі у статті). Бажано також вказати, скільки сторінок містить кожний прикладений вами до позовом документ.

Після цього позовну заяву слід підписати і вказати дату її подання до суду.

складання та порядок подання позовної заяви


Держмито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи

Згідно п. 5 ст. 119 ЦПК до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору (у побуті - держмито) та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи (далі - ІТЗ). Держмито та ІТЗ - це платежі, які слід сплатити перед подачею заяви в суд, а чеки про оплату цих витрат потрібно, як зазначалося вище, прикласти до позову.

Розміри ставок державного мита, що підлягають сплаті при поданні позовів до загального суду, встановлені Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (прийнятий 21.01.1993 р., №7-93). Ставки державного мита для позову в нашому випадку визначені у п. 1 ст. 3 Декрету. Так, за позовами до суду держмито встановлена в розмірі 1% від суми позову, але не менше 3-х неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На сьогоднішній день неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн. (згідно п. 22.5 ст. 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"). Відповідно ставка державного мита в розмірі 3-х неоподатковуваних мінімумів дорівнює 51 грн., а ставка в розмірі 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян дорівнює 1700 грн.

Тобто, перекладене на цифри правило про розрахунок суми держмита звучить так: за позовами до суду держмито сплачується у розмірі 1% від суми позову, але не менше 51 грн. і не більше 1700 грн. Таким чином, якщо сума вашого позову менше або дорівнює 5100 грн., слід заплатити 51 грн. державного мита; якщо ж сума позову перевищує 5100 грн., вам слід заплатити 1% від суми позову. При цьому верхнім порогом є держмито в сумі 1700 грн. - тобто, навіть якщо 1% від суми вашого позову більше ніж 1700 грн., все одно слід сплатити 1700 грн. і не більше.

Також Декрет містить розміри ставок державного мита для окремих категорій позовів - для позовів про розірвання шлюбу, про розірвання договору оренди, про продовження строку для прийняття спадщини і т.д. - якщо Ваш позов підпадає під це конкретне визначення, то держмито слід сплачувати у встановленому для даного позову розмірі.

Якщо Ваш позов не містить матеріальних вимог, а не лише матеріальні, то декрет для цього випадку встановлює держмито в розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто - 17 грн. Однак для позовів з нематеріальними вимогами Декрет містить також розбиття на категорії, а тому слід детально вивчити його, перш ніж платити держмито.

Що стосується витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, то їх розмір встановлений у постанові КМУ від 21.12.2005 р. за №1258 "Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розмірів".

Подання копій позовної заяви та додатків до нього

Згідно ст. 120 ЦПК, позивач зобов'язаний додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб. Якщо за вашим позовом один відповідач, це означає, що суду слід подати два комплекти позовної заяви та додатків до неї - один для суду, а другий - для відповідача. Прийнявши ваш позов до розгляду, суд направить другій комплект документів на адресу відповідача.
складання та порядок подання позовної заяви
Шановний користувач, Ви зайшли як незареєстрований відвідувач. Ми пропонуємо Вам пройти реєстрацію для просмотра усієї інформаціі ПОРТАЛА!
КОМЕНТАРІ (8)
WilliamspaDe 2 2018 16:56
наручные часы радиоприемник купить
РАСПРОДАЖА БРЕНДОВЫХ ЧАСОВ. СКИДКА ДО 50% НА ВЕСЬ КАТАЛОГ! НАЖМИТЕ НА ССЫЛКУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ О НИХ ПОДРОБНЕЕ
купить чешские наручные часы
Скидка до 50%
Цитувати          1
Ivanveivy 3 2018 06:16
Браслет-шагомер SMARTBAND
https://clck.ru/EWCS6 - Как перезагрузить фитнес браслет купить
Регулярные измерения частоты сердечных сокращений.
Установите время измерений в приложении, или запустите тест на частоту сердечных сокращений просто встряхнув браслет.
Тест автоматически отключается через одну минуту и сохраняет значение в браслете.
Часы шагомер пульсометр в виде браслета отзывы заказать
-https://clck.ru/EWCSK
Цитувати          2
Michaelbon 4 2018 21:36
Беспроводные наушники AIRPODS – ЧИСТЫЙ ЗВУК. ОТЛИЧНАЯ СЛЫШИМОСТЬ! : https://clck.ru/EbTnZ

- Зарядка в чехле за 80 мин - это 20 часов работы наушников и 5 часов в режиме разговора
- Подключаются к любому телефону в несколько кликов
- Сдвоенные микрофоны снижают уровень фоновых шумов до минимума.
- Конструкция, разработанная Apple гарантирует абсолютное удобство и комфорт при ношении

Закажи наушники сейчас по акционной цене, получи на почте, послушай звук и только потом оплати!

- Бесплатная доставка,оплата по факту получения.
Заказать со скидкой 50% https://clck.ru/EbTnZ

МОЛОДОСТЬ - МОЖНО ВЕРНУТЬ!!!
ДЕВОЧКИ, ЭТО ХИТ СЕЗОНА!!!
Маска-пленка с лифтинг-эффектом Cledbel 24K Gold

Cledbel 24K Gold - инновационная маска с коллоидным золотом для безоперационной подтяжки кожи лица и шеи https://goo.gl/uP9HgS
? Восстанавливает выработку коллагена
? разглаживает морщины
? подтягивает кожу
? очищает поры
? избавляет от черных точек
? подходит для всех типов кожи
? 100% натуральный состав

- Быстрая доставка!
- Оплата при получении!
- Гарантия возврата денег в течение 14 дней, если товар не понравится!

ЗАКАЗАТЬ СО СКИДКОЙ 75% ВСЕГО ЗА 990 рублей https://goo.gl/uP9HgS
Цитувати          3
DavidCrext 9 2018 08:32
Сухая кровь Dry Blooder

https://clck.ru/EXx4S

Dry Blooder - популярный активатор клева на основе альбумина (сухой крови животных) и синтезированных феромонов. Пробуждает у рыбы сильное чувство голода и заставляет плыть к месту прикорма через огромные расстояния.
Цитувати          4
MatthewUnpag 12 2018 12:38
https://clck.ru/EgVNj -
СУСТАВЫ БОЛЯТ И ОПУХАЮТ?
ЭТО АРТРИТ!
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕМ ARTRAID С ЭКСТРАКТОМ САБЕЛЬНИКА
И АРТРИТ ИСЧЕЗНЕТ:
Навсегда Быстро и
без боли Результат уже
на 3й день
Цитувати          5
Arthurwaype 11 2018 01:09
майк тайсон леннокс льюис скачать


Интернет магазин уникальных футболок. Мы предлагаем Вам только качественные и уникальные товары. На Ваш выбор толстовки, футболки, головные уборы, чехлы, посуда, аксессуары и вещи для интерьера.
Вы с легкостью сможете подобрать рисунок, который Вам нравится или же сделать свой уникальный с помощью конструктора.
Приобретя товр Вы можете воспользоваться услугами доставки на очень выгодных условиях.

Заходи и заказывай:
Балаклава 3D
Цитувати          6
JeaHops 9 2019 07:49
Prednisone Without. Prescription Cephalexin For Oral Suspension Propecia Klachten online cialis Mexico Medicine Online Viagra Per Cuore Free Dysfunction Samples Cialis Quel Dosage Soloxine Without A Prescription cialis vs viagra Viagra In Farmacia
Цитувати          7
DavidHah 16 2019 00:55
Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, <a href=http://seoprofisional.ru/bazy/bazi/svezhayabazak2>Базы доменов РЅР° Joomla K2 CMS </a>
Заказать услуги по продвижению сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин pokras7777 Раскрутка сайта под ключ


fhdxxxxxd
Цитувати          8
Коментувати новину
Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Ввести код: