Зареєструватись    Увійти
Авторизація
Шляхи розвитку та удосконалення медичних установ, які надають невідкладну хірургічну допомогу
27-06-2014, 19:17 1117 0
У містах, особливо великих, найбільш досконалою формою організації невідкладної хірургічної допомоги є створення багатопрофільних лікарень швидкої допомоги, об'єднаних зі станціями швидкої медичної допомоги. При відсутності таких умов необхідно виділити відділення невідкладної хірургічної допомоги
Випадки післяопераційних ускладнень та фактори, які сприяють настанню летальних наслідків
27-06-2014, 19:14 1056 0
Основною причиною смерті хворих з гострою хірургічною патологією живота залишається перитоніт, який дає 60-70% летальних випадків. Головними помилками у його лікуванні є недостатні просушка і санація черевної порожнини, неадекватне її дренування, відсутність інкубації тонкої кишки як незамінного
Правильне застосування анестезії та інші правила, які є запорукою проведення висококваліфікованої операції
27-06-2014, 19:12 925 0
Місцеву анестезію треба застосовувати при неускладненому перебігу гострого апендициту або защемленої грижі, у молодих хворих, у осіб, що не мають надлишкової маси тіла, і т. д. При ускладненій течії, особливо при перитоніті, слід відразу вдаватися до загального знеболювання. Не можна вважати
Передопераційна підготовка хворого з гострими хірургічними захворюваннями та її роль у подальшому лікуванні хворих
27-06-2014, 18:53 1085 0
На госпітальному етапі важливе значення має впровадження єдиної лікувальної тактики при наданні допомоги хворим з гострими хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини. Всі діагностичні, організаційні та тактичні питання при наданні ургентної допомоги конкретному хворому повинні бути
Санітарна культура населення
27-06-2014, 18:42 1295 0
Санітарно-освітня робота проводиться зазвичай серед працюючого населення і менш за все нею охоплені особи, у яких ймовірність несприятливих результатів найбільша. Як правило, лікарі докладно розповідають про особливості окремих хвороб, хоча вони повинні всіма доступними засобами доводити до відома
Залежність якості надання невідкладної хірургічної допомоги від її термінів. Причини пізньої госпіталізації хворих.
27-06-2014, 18:38 1055 0
Якість надання допомоги хворим з невідкладними хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини знаходиться в прямій залежності від її термінів: чим раніше надана допомога хворому, тим сприятливіші результат. У цьому плані становить інтерес питома вага пізно госпіталізованих, після початку
Діагностичні помилки та шляхи їх подолання
27-06-2014, 18:35 1090 0
У зв'язку з помилками діагностики пізно госпіталізують 17% хворих. Найбільш часто допускаються діагностичні помилки на догоспітальному етапі у хворих з гострою непрохідністю кишечника, гострим холециститом і защемленої грижею. Іноді замість одного гострого захворювання діагностують інше. Такі
Принципи та умови належної організації науково-методичного керівництва невідкладної хірургічної допомоги
27-06-2014, 18:25 945 0
Науково-методичне керівництво невідкладною хірургічною допомогою передбачає глибоке вивчення принципів і досвіду роботи хірургічної служби. Отримана головним спеціалістом інформація про роботу служби повинна бути достовірною, повною та оперативною. Це дозволяє вживати своєчасних заходів для
Пропозиції щодо розміщення медичних закладів невідкладної хірургічної допомоги за територіальним принципом
27-06-2014, 18:21 1035 1
Невідкладна хірургічна допомога за своєю масовістю наближається до військово-польової хірургії, що вимагає уніфікації тактики, методів діагностики та лікування на всіх її етапах. Для організаційно-методичного керівництва хірургічною допомогою населенню створено інститут головних спеціалістів -